Keputusan Walikota

Keputusan Walikota
  • 2012-03-05
  • 3
  • 2011
  • PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MELAKUKAN PENYUMPAHAN/PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV ATAU JABATAN FUNGSIONAL YANG JENJANGNYA SETINGKAT
  • Keputusan Walikota